Patryk Kalinowski

Prawnik, Centrum Prawa Żywnościowego

Patryk Kalinowski

Prawnik w Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. oraz doktorant w Pracowni Prawa Żywnościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym dla branży spożywczej (producentów i dystrybutorów żywności), głównie w zakresie prawa żywnościowego. Prelegent wielu krajowych i zagranicznych konferencji. Przygotowuje pracę doktorską w zakresie zmian klimatycznych i bezpieczeństwa żywnościowego.

Patryk Kalinowski uczestniczy w: