Organizatorem Akademii Trade Marketingu jest firma Fischer Trading Group Spółka z o.o. – wydawca Ogólnopolskiego Miesięcznika „Hurt & Detal”.


 

Hurt & Detal, to ukazujący się od 2006 roku miesięcznik prasy handlowej, poruszający tematykę handlu oraz produktów rynku FMCG. Czasopismo ukazuje się w nakładzie 70.000 egz. i co miesiąc jest dostarczane do sklepów detalicznych o profilu spożywczo-przemysłowym, drogerii, sklepów monopolowych oraz do placówek handlu hurtowego na terenie całej Polski.