Tomasz Pańczyk

Prezes Zarządu Fischer Trading Group Sp. z o.o.