Witold Dworzecki

Kierownik ds. Marketingu Handlowego, Strauss Cafe Poland

Witold Dworzecki

Witold Dworzecki uczestniczy w:

12:00

Jak zwiększać sprzedaż kawy czyli dobre praktyki zarządzania kategorią