Formularz Zgłoszeniowy Akademia
Tutaj wpisz Imię i Nazwisko pozostałych osób w przypadku, gdy wybrałeś bilet wieloosobowy.
Jeśli posiadasz kod promocyjny, wpisz go w tym polu
Administratorem danych osobowych jest Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przy złożeniu zgłoszenia jest realizacja umowy. Dane ze zgłoszenia  mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego możesz wyrazić sprzeciw. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne wyłącznie dla czytelników Ogólnopolskiego Miesięcznika HURT & DETAL prowadzących sklepy spożywcze.

Świadczenia:

  • Uczestnictwo w Konferencji
  • Pakiet konferencyjny
  • Kawa, Lunch
  • Certyfikat

Czas trwania: 9.30 – 16.00

Szczegółowe warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Akademii Trade Marketing jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego

2. Zgłaszający oświadcza, że jest umocowany do wysłania formularza.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Akademii – bez podania przyczyny, jak również do wprowadzania zmian w programie, zmiany miejsca wydarzenia jak również do odwołania Akademii. W przypadku odwołania Wydarzenia, wszelkie wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone Zgłaszającym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

4. Zgłoszenie udziału w Akademii jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez firmę Fischer Trading Group Sp. z o.o. wizerunku Uczestnika we wszelkich materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.