Michał Karczewski

Dyrektor ds. Zarządzania Segmentem Mikro, Bank Pekao

Michał Karczewski

Michał Karczewski uczestniczy w: